Vorige      

TSJUKEPOLLERondom het kunstmatige eilandje Tsjukepolle zijn diverse aanlegplaatsen, die aan de westzijde zijn afgeschermd door een golfbreker.
Het eiland zelf bestaat voornamelijk uit grasveld met wat bossages. Het beheer is in handen van de Marrekrite.
www.ligplaatsinfo.nl