Vorige      

KIMSWERD

Kimswerd ligt aan een vaartraject van het Friese Meren project wat inhoudt dat de bruggen verhoogd zijn en het vaarwater op diepte gebracht. Ook zijn er door het Friese Meren project ligplaatsen gecrëeerd. Voorzover mij bekend zijn er in Kimswerd echter geen specifieke voorzieningen voor passanten, u kunt afmeren aan de kade van de Harlingervaart.

BOODSCHAPPEN & UIT ETEN

In Kimswerd zijn geen winkels, maar wel een restaurant: Herberg De Greate Pier.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

Kimswerd geniet bekendheid vanwege de oud-inwoner Greate Pier. Deze rond 1480 geboren vrijheidsstrijder van Friesland nam het op tegen het gezag van de "Hollanders van over de Zuiderzee", de Saksen en de keizer van Oostenrijk.
Pier Gerlofs was aanvankelijk boer te Kimswerd. Toen zijn boerderij in 1515 door Saksische troepen werd platgebrand, ontwikkelde hij zich tot een fel bestrijder van de Saksische en Hollandse bezetters. Onder zijn leiding opereerde een kapervloot op de Zuiderzee die Hollandse schepen en steden plunderde.
Greate Pier vocht met een zwaard van meer dan 2 meter lang. In herberg De Greate Pier hangt het zwaard, maar is het de echte?

In Kimswerd staat een standbeeld van Greate Pier.


www.ligplaatsinfo.nl