Vorige      

FROSKEPOLLE


Aan de noordkant van de bocht waar het Van Harinxmakanaal overgaat in het Lang Deel (Langdeel) ligt het eilandje Froskepolle. Dit is een recreatie-eiland met bossages, paden en waterpartijen. Aan de noord- en oostkant van het eiland zijn diverse ligplaatsen, u ligt er rustig en fraai. Het eiland is in beheer bij de gemeente. Het liggeld gaat via een staffel, een 10 meter boot betaalt €5,90.
Noord van het eiland is nog een jachthaven, informatie hieromtrent ontbreekt.

BOODSCHAPPEN & UIT ETEN

In de nabije omgeving zijn geen winkels noch restaurants.


www.ligplaatsinfo.nl