Vorige      

WIJDE EE

Rondom de Wijde Ee (Peanster Ee) liggen diverse Marrekrite aanlegplaatsen. Zowel kades als steigers zijn vertegenwoordigd. De meeste vindt u aan de noordoever. Zowel aan de zuid- als aan de noordoever ligt u zeer landelijk, van bebouwing is bijna geen sprake en wegen zijn er al helemaal niet.
Aan het begin van de Jansloot, net voor de keersluis, is een fraaie kade met passantenplaatsen.


www.ligplaatsinfo.nl