Vorige      

HIJKERSMILDE

Aan de Opsterlandse Compagnonsvaart is een afmeermogelijk- heid net voor de brug naar de Drentsche Hoofdvaart. Voorzieningen ontbreken en in de wijde omgeving is niets te beleven.

KLEINE TURFROUTE
Bent u van plan vanaf Hijkersmilde de Opsterlandse Compagnonsvaart op te varen dan komt u na 2 km bij de Damsluis. Deze sluis is één van de drie toegangspunten tot de zogenaamde Kleine Turfroute alwaar u een toegangsbewijs à €15 dient te kopen. Met het toegangsbewijs ligt u bijna overal langs de Turfroute gratis en hoeft u ook geen brug- of sluisgelden meer te betalen. Slechts in Oldeberkoop en Appelscha ligt u niet gratis.
Meer informatie omtrent de Turfroute vindt u op www.turfroute.nl.

www.ligplaatsinfo.nl