Vorige      

BOLSWARD


In Bolsward zijn twee plekken waar u als passant terecht kunt. Allereerst aan het Kruiswater (Gleibakkerij) aan de zuidkant van Bolsward. Ook bij de Gijsbert Japicxbrug (noordwestzijde van het centrum) zijn ligplaatsen. De ligplaatsen bestaan uit steigers en voor voorzieningen is gezorgd. Op beide locaties zijn elektra en water aanwezig alsmede sanitair. De sanitair-unit aan de Gleibakkerij is zelfs voorzien van een wasmachine met droger.
Het liggeld lijkt fors, €1,35/m, maar het gebruik van elektra, sanitair en wasmachine zijn hierbij inbegrepen. De havenmeester houdt kantoor in het Stadhuis aan de Jongemastraat 2, tel.: 06-51579915. De brugwachter is bereikbaar op 06-10887098.

BOODSCHAPPEN

Bolsward is een vrij grote plaats met een uitgebreid winkelaanbod, het aanvullen van de scheepsvoorraad is wat dat betreft geen probleem. Elke donderdagmorgen van 7.30-12.30 uur is er markt in de binnenstad van Bolsward.

UIT ETEN

Ook aan restaurants is er geen gebrek in Bolsward, een tiental zijn er zo te vinden.

BEZIENSWAARDIGHEDEN

In de maanden juli en augustus worden er op dinsdagochtend en donderdagmiddag, onder leiding van een gids, stadswandelingen georganiseerd. De start is bij het Gysbert Japicxhûs, tevens Toeristisch Informatie Punt, aan de Wipstraat (aan de gracht naast het stadhuis).

Het Titus Brandsmamuseum is gewijd aan de in Oegeklooster geboren Titus Brandsma (1881 - 1942), pater Karmeliet en aan zijn vele activiteiten als (gaat u even zitten) journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator, scholenoprichter en verzetsheld.

EVENEMENTEN

Bolsward heeft diverse jaarmarkten, zoals Lappendag, Heamiel en Bolletongersdei. Kijkt u op www.bolsward.nl voor de data.


www.ligplaatsinfo.nl